ŽIVOTINJSKA životinje zadovoljne, no Nepoleon je u

ŽIVOTINJSKA FARMA

 

            Roman, odnosno basna, „Životinjska
farma” je, uz distopijsko djelo „1984.” autora Georga Orwella, jedna od
najpoznatijih satiri?kih alegorija 1950.-ih, kada je i doživjela skok u
popularnosti.  Orwell knjigu piše za
vrijeme Drugog svjetskog rata, što se vidi ismijavanjem sovjetskog
totalitaristi?kog komunizma i samog Staljina. Sama knjiga pokušava približiti
?itatelju istinsko lice staljinizma, koje je Orwell, kao ljevi?ar, uspio
prepoznati.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Radnja „Životinjske farme” se odvija
u Engleskoj, na takozvanoj Životinjskoj farmi, a traje niz godina.  Zapo?inje sa govorom starog Majora, koji
mogu?e predstavlja Lenjina, životinjama sa farme o nepravdi ljudi i potrebi za
velikom pobunom kojom bi ih se i riješili. Jedne no?i to se i desi te životinje
protjeraju vlasnika farme i preuzmu ju kao svoju novu državu. Vodstvo farme
preuzimaju Napoleon i Snowball, odnosno u prenesenom zna?enju Staljin i Trocki,
te uvode reforme z bolji život i sedam zapovijedi. Neko vrijeme život na farmi
te?e lijepo te su životinje zadovoljne, no Nepoleon je u stalnome sukobu sa
Snowballom što i kulminira nakon uspješno obranjenog napada ljudi na farmu.
Snowball, iako junak u obrani, biva protjeran od strane Napoleona pod izlikom
da je u zavadi sa ljudima. Tada Napoleon pokazuje pravo lice i uvodi promjene
za cijelu farmu. On i ostatak svinja imaju povlastice, dok ostale životinje
mukotrpno rade i gladuju. Stanje na farmi ne doživljava nikakvno poboljšanje,
ve? završava tako da ostale životinje više ne mogu razlikovati bivše prijatelje
svinje i okrutne ljude. Može se povu?i paralela izme?u radnje i stvarnog
doga?aja, Oktobarske revolucije, gdje je Staljin izokrenuo situaciju u svoju
korist te uveo diktaturu.  Tako možemo
izdvojiti jednog od glavnih likova, svinju Napoleona, koji posjeduje veliku mo?
uvjeravanja te je poznat po tome što uvijek dobije ono što želi. Njegovog
prvobitnog suradnika a kasnije neprijatelja predstavlja Snowball, izrazito
pametna, požrtvovna i optimisti?na svinja željna napretka i poboljšanja života
svih životinja na farmi. Tako?er imamo ostale svinje koje se smatraju
najmudrijima te zato i superiornijima, ljude koji su omraženi i ne prihva?eni
od strane životinja te ostale životinje koje tokom ?itave radnje ne djeluju iz
straha ve? samo komentiraju o doga?anjima na farmi. Posebnost samog djela je
vidljiva iz detaljne karakterizacije tih životinja da se slažu sa svojim
odgovaraju?im povjesnim li?nostima. Iako je Orwell mogao napisati obi?an
povijesni roman o doga?anjima u Rusiji za vrijeme i nakon Oktobarske
revolucije, ideju djela o problemima ljudskoga društva i smrtonosnoj želji za
mo?i je prezentirao u oku mnogo ugodnijem obliku životinja.

            Poput kultnog klasika „1984.”, roman
„Životinjska farma” zavrje?uje sve pohvale zbog toliko zanimljivog i zapravo
jednostavnog prikaza kompleksnih društvenih problema. Od kada je napisana,
knjiga poti?e ?itatelja na kriti?ko razmišljanje o postupcima komunisti?kih
diktatora te njihovog izvrtanja ideje koju komunizam zapravo predstavlja.
Svevremenost ovog djela jedna je od njenih najve?ih odlika jer se i danas ljudi
mogu njome savjetovati u vezi suvremenih borbi mo?i i vlasti.