Perkembangan Seterusnya, kerajaan China berkembang sistem perhubungan

Perkembangan dan kekuatan barat di China telah
memberikan kesedaran kepada pemimpin- pemimpin china dengan ingin membaharui
dan memodenkan negara China. Kerajaan
china     melakukan cara-cara untuk memodenkan senjata
dalam bidang ketenteraan. Pemimpin
seperti Putera Kung dan Wen-hsiang merasa kekalahan china dalam peperangan
dengan kuasa-kuasa barat kerana kekurangan senjata moden. Kerajaan China
memulakan pembinaan kilang senjata,  penubuhan
sekolah tentera, perkembangan limbungan kapal dan mempunyai angkatan tentera
laut diri. Kerajaan China juga memberi dan menghantar pegawai-pegawai ke luar
negara untuk mendapat ilmu pengetahuan barat.

 

 

 

 

Selain itu, kerajaan china menangung hutang
akibat ekonomi China semakin
kemerosotan kerana mereka mesti membayar ganti rugi kepada kuasa- kuasa barat selepas
kedatangan kuasa barat. Kerajaan memulakan penubuhkan pelbagai jenis kilang
kecil-kecilan untuk meningkatkan pendapatan negara. Tugasa ekonomi berasaskan
prinsip’penyeliaan kerajaan dan pengelolaan saudagar-saudagar dilaksanakan. Antara
tugasan yang dilaksanakan dibawah prinsip ialah memajukan sektor pertanian.
Kerajaan meluaskan kawasan pertanian untuk menigkatkan hasil pertanian. Kerajaan
meneroka dan menjual kawasan baru kepada petani dengan harga yang murah untuk
memberi sokongan kepada petani mengusahakan tanah pertanian. Kekurangkan cukai
pertanian boleh meningkatkan pengeluaran hasil pertanian juga telah
dilaksanakan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Seterusnya, kerajaan China berkembang sistem
perhubungan dan pengangkutan di China seperti pembinaan jalan raya, jambatan
dan landasan kereta api.

 

 

. Pada 1876, landasan kereta api berjaya didirikan
dengan menghubungkan Shanghai dan Teintsin  dengan kerjasama syarikat Jardine dan Matheson.
Kerajaan china membagunkan Jabatan Pentadbiran Telegraf dan pusat perkhidmatan
Pos didirikan di seluruh Negara China.

 

 

Kerajaan china mengekalkan hubungan
diplomatik dengan negara-negara barat untuk mendapat ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sesebuah jabatan yang dikenali sebagai Tsungil Yamen dibangunkan
bagi menjalinkan hubungan diplomatik kerajaan china antara negara-negara barat.